Davet

Tohumculuk Camiasının Değerli Paydaşları;

 

Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından Iğdır’da yüz yüze yapılması planlanan fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan istişare ve anket çalışması sonrası uzaktan (online) olarak düzenlenmesine karar verilen Uluslararası Katılımlı Türkiye 7. Tohumculuk Kongresi’nin (https://tohum2021.igdir.edu.tr) 15-17 Kasım 2021 tarihlerinde düzenleneceğini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

 

Bitkisel üretimin başlangıç materyali olan tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm bitki çoğaltım materyallerinin ortak ismi olarak kullanılan tohumluk, verimli ve kaliteli bir bitkisel üretimin ön koşuludur. Son yıllarda genetik ve tarım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, tohumculuk sektöründe önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde tohumluk, sadece tarımsal bir girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen, yüksek ekonomik değere sahip, sürdürülebilir gıda üretimi için stratejik öneme sahip bir ürün haline gelmiştir. Bitki ıslahı, genetik ve tohum teknolojilerine daha fazla yatırım yapan ülkeler tohumculuk alanında küresel güçler haline gelirken, bu alanlara gerekli önemi vermeyen ülkelerin tohumda dışa bağımlılığı artmış, gıda üretiminin sürdürülebilirliği tehdit altına girmiştir. Ülkemizde 2006 yılında 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra tohumculuk sektöründe önemli gelişmeler olmuş, özellikle son on yılda yerli tohumluk üretimine verilen desteklerin de artması ile sektör hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye yıllık bir milyon tona ulaşan sertifikalı tohumluk üretimi ile küresel ölçekte önemli bir aktör olma yolunda ilerlemektedir. Ulusal tohumculuk sektörümüzün 2023 yılı hedefi yıllık 1,5 milyon ton sertifikalı tohumluk üretimine ulaşmaktır.

Dünyayı ve Ülkemizi etkileyen COVID-19 pandemisi, bu tip küresel salgın durumlarında üretimin aksamaması ve temel ihtiyaç olan gıdaya kesintisiz erişim sağlanabilmesinin öncelikle temel üretim ve çoğaltım materyali olan tohumlukların kalitesi, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Nitekim bu pandemi sürecinde ülkemiz tohumluk çeşitliliği, kalitesi ve yerli üretiminin yüksekliği sayesinde gıda zincirinin devamlılığını sağlayabilen ülkeler arasında bulunmaktadır.

Kongremiz, bitki ıslahı ve genetiği, tohumculukta biyoteknoloji kullanımı, tohumluk teknolojileri, tohumculukta üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, sertifikasyon sistemleri, tohumluk pazarlaması, ıslahçı hakları ve etik gibi tohumculuk sektörünü ilgilendiren tüm konuları kapsayacaktır. Uluslararası katılım sayesinde sadece ülkemizde değil farklı ülkelerde yapılan çalışmaları da takip etme şansımız olacaktır. Kongre sırasında sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda konu uzmanları ve sektör temsilcilerinin katılacağı paneller düzenlenecek; ana konu başlıklarında ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından çağrılı bildiriler sunulacaktır. Özel sektörün çalışmalarını tanıtabilmeleri kongremizin öncelikleri arasında bulunmaktadır. Böylece kongrenin, sadece akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını sunduğu bir etkinlik yerine, reel sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, yapılan bilimsel çalışmaların akademik camia yanında özel sektörle de paylaşıldığı, üniversite-özel sektör işbirliklerinin kurulması için fırsatlar sunacak bir platform olmasını hedefliyoruz.

 

Üç ülke ile sınırı olan ve bu alanda ülkemizdeki tek il olan Iğdır’ımızda COVID-19 pandemisi nedeniyle siz değerli katılımcıları ağırlayamamanın hüznünü yaşamakla birlikte, online olarak yapılacak kongremizde Iğdır’ımızın eşsiz sıcak ve güler yüzlülüğünü göstereceğimizden şüpheniz olmasın.  Türkiye tohumculuk sektörünün çatı kuruluşu TÜRKTOB ile birlikte düzenleyeceğimiz, uluslararası katılımlı ve tohumculuk alanında ülkemizdeki en geniş kapsamlı bilimsel etkinlik olan Kongremizin sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmesi ümidiyle sizleri 15-17 Kasım’da kongremizde buluşmaya davet ediyoruz.

 

Dr. Eren ÖZDEN

Düzenleme Kurulu Başkanı

General Information

Kayıt & BildiriDavetli Konuşmacılar

ALAN G. TAYLOR

PROFESÖR
Horticulture Section, School of Integrative Plant Science - Cornell University, Cornell AgriTech, Geneva, NY 14456, ABD

Philipp W. SIMON

PROFESÖR
USDA Research Geneticist, Vegetable Crops Research Unit, and Professor of Horticulture 1575 Linden Drive University of Wisconsin Madison, WI 53706, ABD

Bahattin M. TANYOLAC

PROFESÖR
Ege University, Faculty of Engineering, 35040 Bornova, Izmir, Türkiye

Gregory E. WELBAUM

PROFESÖR
School of Plant and Environmental Science, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061, ABD

Manuela NAGEL

PROFESÖR
IPK Gatersleben, 06466, Seeland, Almanya

Gerhard LEUBNER-METZGER

PROFESÖR
Chair of Plant Biochemistry, School of Biological Sciences, Royal Holloway University of London, Surrey, TW20 0EX, Birleşik Krallık

Steven FOOTITT

Dr.
Department of Molecular Biology and Genetics, Bogazici University, 34342, Istanbul, Türkiye

M. Emre SARI

Dr.
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), 06530, Çankaya/ANKARA, Türkiye

Yalçın KAYA

PROFESÖR
Head of Department, Trakya University Engineering Faculty, Genetic & Bioengineering Department, Edirne, Türkiye

Muhteşem TORUN

Dr.
General Secretary, Turkish Seed Union (TURKTOB), Çankaya, Ankara, TürkiyeSponsorlar

RIJK ZWAAN - Sharing a healthy future
MAY TOHUM - Tohumda Kalite

Bize Ulaşın